फोटो कविता

गाउँघरको अँध्यारो

Darkness of the Village
मञ्जुल

 

मानिसहरूभन्दा
पचास खण्ड कहालिएर रुन्छ घरको अँध्यारो
घरको सुनसान
घरको चकमन्नता

यस्तो एउटा गाउँ
जहाँ बूढी आमा त हुनुहुन्छ
तर छैनन् उहाँका युवा सन्तानहरू

जहाँ युवाका पत्नीहरू त छन्

तर छैनन् खुदै युवाहरू

घरको चकमन्नता मात्र होइन
चैतारीको चकमन्नता पनि रुन्छ
व्नपाखाको चकमन्नता पनि रुन्छ

कसका लागि ल्याएको
तिम्रो प्रजातन्त्र ?
मात्र तिम्रा क्षुद्र स्वार्थहरूका लागि !

गाउँका सिलसिला मानिसहरूभन्दा
पचास खण्ड कहालिएर रुन्छ
उनीहरूको घरघरको अँध्यारो !अतिथि चित्रकार

सङ्गीत र कविता वाचन

मूर्तिकला

फोटो ग्यालरी

हाम्रा सम्मान र पुरस्कारको प्रोफाइल