फोटो कविता

पाइलाका निबहरूले

With the Tip of the Foot
मञ्जुल

 

प्रकृति लेख्छिन् कविता

भानका खेतका हरफहरूले

रुखका

लस्करहरूले

पहाडका
शृङ्खलाहरूले


नदीका

वेगहरूले   

खोँचहरूले
यस्तो बेला म पनि लेख्छु कविता
बाटामा, अबाटामा

आफ्नै पाइलाका निबहरूलेअतिथि चित्रकार

सङ्गीत र कविता वाचन

मूर्तिकला

हाम्रा सम्मान र पुरस्कारको प्रोफाइल