Nepali Kalasahitya Dot Com Pratishthan

e-Books:

Bank of Kabeli
Ram Prasad Upreti
[Collection of Poems]
The Last Page of My Poems
Rajeshwor Karki
[Collection of Poems]
An Outsider In The Court Of God
Momila
[Lyrical Essay]


Publisher :
Nepali KalaSahitya Dot Com Pratisthan

Distinct Advisor :
SP Koirala

Advisors :
Umesh Shrestha
Mohan Bdr. Kayastha
Radheshyam Lekali
Yograj Gautam
Dr. Hari Prasad (Manasagni)
Dr. Badri Pokhrel
Yogendra Kumar Karki
Rajendra Shalabh
Kapil Dev Thapa
Samir Jung Shah
Advisor Editor :
Rajeshwor Karki

Chief Editor :
Momila Joshi

Transcreator :
Mahesh Paudyal 'Prarambha'
Kumar Nagarkoti
Suresh Hachekali
Keshab Sigdel


Website Development Team:
Shailendra Adhikari
Sudhir Shrestha


Website Design:
Madan Kumar Bhuju