Nepali Kalasahitya Dot Com Pratishthan

Feedback / Contact

Comments or Suggestions

If you have any comments or suggestions, please send us.
Full Name *

E-mail *

Comments/Suggestions *

Our Address

Nepali Kalasahitya Dot Com Pratishthan

Dhobighat, Lalitpur
Phone No: 01-5522539
E-mail: info@nepalikalasahitya.com
Website: www.nepalikalasahitya.com

Location MapPublisher :
Nepali KalaSahitya Dot Com Pratisthan

Distinct Advisor :
SP Koirala

Advisors :
Umesh Shrestha
Mohan Bdr. Kayastha
Radheshyam Lekali
Yograj Gautam
Dr. Hari Prasad (Manasagni)
Dr. Badri Pokhrel
Yogendra Kumar Karki
Rajendra Shalabh
Kapil Dev Thapa
Samir Jung Shah
Advisor Editor :
Rajeshwor Karki

Chief Editor :
Momila Joshi

Transcreator :
Mahesh Paudyal 'Prarambha'
Kumar Nagarkoti
Suresh Hachekali
Keshab Sigdel


Website Developer:
Shailendra Adhikari
Keep in Touch: